شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو نظافتچی بیمه شده

021-28421606-021-28421609
sepidfars@gmail.com

تمیز کردن جواهرات

شرکت خدمات نظافتی سپید فارس که جز شرکت خدمات نظافتی فعال در تهران میباشد چند پیشنهاد برای شما در این زمینه توسط کارشناسان شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس ارائه مینماید

سه روش برای تمیزکردن جواهرات وزیور آلات:
روش اول–استفاده از مایع ظرفشویی یا پودر لباسشویی
۱-چند قطره مایع ظرفشویی یامقداری پودر رادرکاسه آب گرم (نه داغ)بیاندازید؛سپس جواهرات خودرادرآن قراردهید.هرگزازآب داغ استفاده نکنیدبه خصوص زمانی که جواهرات شمااز سنگهای قیمتی ساخته شده باشند،چراکه وجودآب داغ سبب ترک خوردن آنهاخواهدشد.
۲-اجازه دهید ۱۵دقیقه جواهرات درون مایع باقی بماندتامحلول تهیه شده به جرمهای موجوددرجواهرات رسوخ کند.
۳- به آرامی بامسواکی که دارای برسی نرم است بر روی نقاط مختلف جواهربکشیدتا جرم ازبین برود.دقت داشته باشیدکه چنانچه برس مسواک زبرباشدباعث ایجاد خراشیدگی برروی جواهرشده واززیبایی آن خواهدکاست.
۴- دراین مرحله جواهررا زیرشیر آبگرم (نه داغ) بگیریدوبه شستن آن بپردازیدتاجرم ها به خوبی شسته شوند.دراین مرحله نیز دقت داشته باشیدکه آب داغ نباشد.
۵- سپس خشک کنید.
روش دوم–استفاده ازخمیردندان
۱- مقداربسیاری کمی ازخمیردندان و آب را با یکدیگر مخلوط کنید.خمیردندان برای پاک کردن جرم هابسیارعالیست وبه سرعت جواهرات شمادرخشندگی روزهای ابتدایی خودرابدست خواهد آورد.در این مرحله مقداری خمیردندان رابه یک مسواک بابرس نرم زده و باکشیدن مسواک به نقاط مختلف جرمها راازآن خواهید زدود. تنهانکته ای که بایدبه خاطر بسپاریدآن است که برس مسواک باعث خراشیدگی جواهرات شما نشود.
۲- در مرحله آخرنیزجواهررا زیرشیرآب بگیریدوآبکشی را آغاز کنید تا جرم ها و کثیفی هابه خوبی جداشوند.
 روش سوم–استفاده از آب جوش
۱- استفاده ازآبجوش برای جواهراتی که سنگهای قیمتی مانندمروارید، اپال و … که بسیار ظریف هستند و ممکن است با قرار گرفتن در آب جوش ترک بخورند اصلا مناسب نیست ازاین روش تنهابرای تمیز کردن جواهراتی که ازسنگ های بسیار محکم مانندالماس ویاجواهراتی که تماما ازطلاساخته شده انداستفاده می شوند. همچنین به خاطرداشته باشیدکه قرار گرفتن درآبجوش ممکن است باعث ازبین رفتن چسبهای به کار رفته درجواهرات شود.
۲- برای شروع مقداری آب را درون ظرف ریخته و اجازه دهیدتابه طورکامل به جوش آید. نیازی نیست که مقدار زیادی آب را به جوش آوردید همینکه جواهرات در آن غوطه ور گرددکافیست.
۳- سپس آبی که جوش آمده رابرروی جواهرات بریزیدبه طوری که تمام آن درون آبجوش قرارگیرد.
۴- اجازه دهیدتاآب خنک شود.اگررنگ آب تیره شدنگران نباشیدچراکه جرم ها و کثیفیها جدا شده اندوجواهرات شما درخشان!
بعداز انجام‌این مراحل قرار دادن جواهرات در خاک اره آنها را درخشان وبراق میکند

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.