شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو نظافتچی بیمه شده

021-28421606-021-28421609
sepidfars@gmail.com

سفید کردن و جرم زدایی ظروف آشپزخانه

برای جرم زدایی و سفید کردن ظروف آشپز خانه کارشناسان شرکت خدمات نظافتی غرب تهران که جز شرکت خدماتی نظافتی های فعال تهران در تمامی نقاط نیرو اعزام مینماید بهترین پیشنهاد را دارد

 

ابتدا با استفاده از اسپری زرد رنگ راپیدو بر روی جرم های ظروف اسپری کنید و به مدت 10 دقیقه بگذارید باقی بماند سپس با استفاده از برس های سیمی زبر و نرم بر روی سطوح بکشید و بعد از آن آبکشی نمایید .

 

شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو خدماتی و نظافتی به تمامی نقاط تهران

 

021-28421609

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.