شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو نظافتچی بیمه شده

021-28421606-021-28421609
sepidfars@gmail.com

مشتریان

www.sepidfars.com

برخی از مشتریان طرف قرارداد با شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس

هتل اسپیناس پلاس

وازارت نیرو

هایپر استار کوروش

مرکز خرید بوستان