شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو نظافتچی بیمه شده

021-28421606-021-28421609
sepidfars@gmail.com

تماس با ما

www.sepidfars.com

جهت تماس با شرکت خدماتی نظافتی  سیپد فارس با شماره های زیرتماس حاصل نمایید.

 جهت نظافت منزل و شرکت و راه پله و مطب و ساختمان های نو ساز

 

تمامی نقاط تهران

021-28421606

 

تمامی نقاط تهران

021-28421609

 

شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس در خدمت شماست .