شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو نظافتچی بیمه شده

021-28421606-021-28421609
sepidfars@gmail.com

اهداف و چشم انداز

شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس

شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران با توجه به سابقه طولانی در زمینه خدمات نظافتی اهداف ظولانی مدتی نیز در نظر دارد .

 

یکی از اهداف مهم شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس این است که در  دوره های بعد  کارکنان خود را در تمامی زمینه های خدماتی آموزش دهد چون معیار  شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس این است که  نیروی اعزامی از طرف شرکت باید در تمامی زمینه ها آماده خدمات رسانی باشد .

 

این شرکت در نظر تا سال 2020  از ربات های نظافتی استفاده کند که با سفارش کار از سمت کارفرما همراه با هر نیرو اعزامی یک ربات نیز ارسال خواهد شد .