شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو نظافتچی بیمه شده

021-28421606-021-28421609
sepidfars@gmail.com

تاریخچه شرکت

sepidfars

شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس در سال 1383 به ثبت رسید و با هدف اعزام نیروی کار نظافتی متخصص و اموزش دیده با 13 سال تجربه در حال فعالیت میباشد.